čistička vody od Zepter kontakt-čistička vody od Zepter

Kompletný čistiaci systém pitnej vody od Zepter.
    Edel Wasser

čistá prírodačistá pitná voda


Ekologický zdroj pramenitej vody - EdelWasser.
Certifikovaný a testovaný systém Asociáciou pre kvalitu vody podľa medzinárodných noriem NSF/ANSI 42,53 a 58.


   Metóda čistenia:
Proces osmózy – rozdelovanie dvoch odlišných koncentrovaných roztokou.    Reverzná osmóza je proces, ktorý sa využíva k separácii látok rozpustených vo vode.    Ide o jav, keď molekuly vody prenikajú cez polopriepustnú membránu,ktorá prepustí vodu,zatiaľ čo rozpustené soli a nízkomolekulárne zložky zachytí pri prechode z prostredia s nižšou koncentráciou rozpustených látok do prostredia s vyššou koncentráciou.S cieľom vyrovnať koncentrácie látok medzi prostrediami vzniká osmotický tlak.    Proces je založený na aplikácii vonkajšieho tlaku zo strany koncentrovanejšieho roztoku, čo spôsobí obrátenie prirodzeného javu reverznej osmózy. filtre vody

čistota vody čistá pitná voda 5 stupňová filtrácia vody

antibakteriálny systém

funkcia nepretržitého odberu a rovnomerného tlaku vody

nehlučný a bez napájania na elektrinu

kompaktný a priestorovo úsporný

jednoduchá inštalácia a údržba         Technické špecifikácie

Názov výrobku Zepter Edel Wasser
Model PWC-670 - čierny / PWC-670 - oranžový
Metóda čistenia Reverzná osmóza
Objem nádrže 3,9 l
Rozmery 200 mm (šírka) × 390 mm (hĺbka) × 370 mm (výška)
Čistá hmotnosť 4,5 kg
Výkonnosť 76,8 l/deň (25 °C, 138 kPa)
Pracovný tlak 138 kPa – 827 kPa
Pracovná teplota 5°C – 35°C


čistá voda čistá voda čistá voda

  Doporučené inštalovať kdekoľvek:

  • domácnosti
  • kozmetické salóny
  • obchodné a kancelárske priestory,atď.
  • hotely, reštaurácie a kaviarne
  • rekreačné a rehabilitačné centrá
  • kliniky a nemocnice
  • školy a univerzity
                Edel Wasser je potrebný všade !
voda
*   Pitná voda v ľudskom organizme slúži k rozmanitým účelom. Je dopravným prostriedkom, zásobným médiom, prostriedkom k riedeniu a chladeniu a v neposlednej rade prečistiacim prostriedkom. Voda a to pokiaľ možno čistá voda, je najlepším čistiacim prostriedkom, ktorý si môžete predstaviť. V tejto funkcii je pitná voda nenahraditeľná. Len čistá voda má totiž úplný čistiaci efekt.    Pitná voda by mala byť pokiaľ možno čistá, bez anorganických nečistôt - nielen bez minerálov, ktoré si voda prináša z hlbín studní. Nesmie samozrejme obsahovať ani dusičnany, pesticídy či iné organické zlúčeniny, ktoré sa do vody dostávajú vďaka našej modernej civilizácii. Medzné hodnoty sú tu v podstate zavádzajúce, pretože i malé množstvá škodlivín sú nezdravé. Hromadia sa a vo svojom spoločnom pôsobení môžu byť dokonca i ešte horšie, ako by človek mohol podľa "nevinných" medzných hodnôt poznať. Viete sami, ako je príjemná mäkká voda na mytie rúk a rovnako príjemná je i pre náš organizmus. Ľudstvo v priebehu svojich dlhých dejín vývoja tiež pilo hlavne mäkkú vodu. Prax, kedy vodu čerpáme z veľkých hlbín - vodu - ktorá po celé roky presakovala kamennými vrstvami a mohla z nich uvoľniť väčšie množstvo minerálov - táto prax je ešte relatívne nová. Doposiaľ žil človek hlavne z povrchovej a dažďovej vody. Táto povrchová voda, ktorá napr. v hornej časti stráne presakuje do lúky alebo lesa a na jej konci opäť vychádza v podobe prameňa, je spravidla veľmi mäkká. Tvrdosť vody vzniká až dlhodobým presakovaním mnohými vrstvami kameňov. Pri tom rozpustené minerály sú pre náš organizmus nežiaduce, neprispievajú k budovaniu našich buniek. Tiež nie sú do buniek zabudované, pretože nemajú správne vibrácie, to znamená že neprichádzajú so správnymi informáciami. Pokiaľ si chcete doplniť minerály, potom ste odkázaní na ovocie a zeleninu. Anorganické minerály z pitnej vody pochádzajú z čisto anorganického prostredia, napr. z kamennej soli alebo vápencových skál. Sú to soli anorganických kyselín. Na rozdiel od nich sa tiež hovorí o tzv. "organických mineráloch". Tie sa dostávajú do organizmu v súvislosti s rastlinnými, organickými bunkami a tým i s početnými inými zlúčeninami a informáciami žijúcich buniek. To je vaše optimálne zásobovanie minerálmi. Tieto minerály majú takpovediac správny kľúč, ktorý im umožní vstup na potrebné miesta v organizme. Takéto organické minerály sú prirodzene v skutočnosti anorganické, ale obsahujú správne informácie, ktoré organizmus vie prijať. Môžu byť správne strávené a zabudované do buniek. Pritom dochádza k synergickému efektu, ktorý drasticky zvyšuje zhodnotenie dotyčných minerálov pre náš organizmus: z pohľadu energií leží blízko oblasti vibrácií, a môžu preto byť  správne využité. Podobne dobre zhodnotiteľné sú minerály v chelátových zlúčeninách. To sú tiež organické kyseliny, ktoré sa tu môžu zlúčiť s anorganickými minerálmi. Z toho je možné usúdiť, že potravinové doplnky musia byť vždy rastlinného pôvodu, aby mohli byť organizmom optimálne využité: Telo ich musí byť schopné takpovediac cítiť ako potravinu. Tiež vedci v odbore prírodných vied dôjdu - a dúfajme, že čoskoro - k poznaniu, že v tomto svete nie je možné všetko pozorovať len z materiálneho hľadiska. Existuje vyššia úroveň, existujú jemnohmotné roviny a vyššie vibrácie, existujú informácie, ktoré môžu lipnúť na látke, bez toho aby ich mohol človek dnešnými metódami merania fyzicky alebo chemicky zmerať. To však neznamená, že tieto roviny neexistujú. Vedecká elita to už dávno vie. Mnohí bádatelia sa však neodvažujú to tiež priznať, pretože sa obávajú, že by tým mohla utrpieť ich autorita. Voda je pre toto tvrdenie zvlášť dobrým príkladom, a práve v oblasti vodnej chémie a vyšetrovania vody museli fyzici v posledných desaťročiach veľmi rozšíriť svoje hranice. Voda je totiž vynikajúci nosič informácií. V tejto súvislosti sa hovorí o štruktúrovanej vode. V štruktúre vody sú tieto informácie obsiahnuté. Voda vďačí za svoju štruktúru stavbe z dipolárnych molekúl, to znamená, že jeden atóm kyslíka je zlúčený s dvoma atómami vodíka, a oba prvky nie sú práve usporiadané v priamej línii, ale tvoria uhol 107o. Toto usporiadanie vedie k tomu, že molekula vody, H2O, je na kyslíkovej strane nabitá skôr záporne a na strane vodíka skôr kladne, takže dochádza k ukladaniu molekúl k sebe, a tým k vytváraniu vysoko komplexných koloidných štruktúr, ktoré sa nazývajú cluster. Spôsob, akým je tento cluster vybudovaný, obsahuje rozdielne informácie. Voda má teda pamäť. Preto sa môžu vo vode ukladať informácie. Zvlášť cenná je prirodzene štruktúrovaná voda v živých rastlinných bunkách. Preto by ste mali jesť pri vnútornom prečisťovaní a pre dostatočné zásobovanie informáciami čo najviac ovocia a zeleniny.   *

Látka Max. prípustná koncentrácia (mg/l) Priemerný prítok (mg/l) Priemerný výtok (mg/l) Minimálne percento zníženia Priemerné percento zníženia
Arzén* 0,01 0,3017 0,001406 99,3 99,5
Kadmium* 0,003 0,0309 0,000154 97,3 99,5
Chróm* 0,05 0,3011 0,001894 98,1 99,4
Olovo* 0,01 0,1448 0,000344 99,3 99,8
Dusičnany/*dusitany 50/0,5 max.100 30/<0,1 80++ 84,4
Selén* 0,01 0,1145 0,000399 99,5 99,7
TDS** <187,5 726,7 18,9 96,3 97,4
Chlór+ 0,3 0,66 0,23 54,53 72,8
VOC** ?95% redukcia 0,3274 0,0008 94,3 99,7

Testovanie výrobku bolo vykonávané v laboratórnych podmienkach, a preto sa skutočná účinnosť môže líšiť.

* hodnoty sú stanovené predpismi platnými vo Slovenskej republike
** hodnoty sú stanovené US predpismi
+ výrobok nie je určený na úpravu vody s obsahom chlóru vyšším ako cca 0,6 mg/l (vody prechlórovanej - dezinfikovanej chlórom)
++ pri koncentrácii dusičnanov nad 100 mg/l sa účinnosť filtrácie znižuje


   Voda patrí k základným životným potrebám a jej zodpovedajúci príjem (spolu s príjmom ďalších tekutín) je nielen podmienkou pre správne fungovanie všetkých procesov v ľudskom tele, ale prispieva aj k duševnej pohode človeka. Ak jej kvalita nezodpovedá hygienickým požiadavkám, môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy akútneho alebo chronického rázu.
  V prípade lokálnych zdrojov vody, teda studní, môže voda obsahovať zvýšené koncentrácie chemických či biologických látok. To, že je voda na pohľad čistá a pri ochutnaní dobrá, neznamená, že je v poriadku. Biologické látky sa dajú zlikvidovať, ale prevarenie nemusí odstrániť nebezpečné koncentrácie niektorých chemických látok. Voda z vodovodného kohútika zodpovedá normám, ku zhoršeniu jej kvality však môže dochádzať počas jej prepravy vodovodným potrubím ku konečnému spotrebiteľovi.
  Každá štvrtá studňa na západnom Slovensku má zlú vodu. Zariadenia na filtrovanie vody od spoločnosti Zepter znižujú obsah látok znečisťujúcich vodu a kontaminantov ako je arzén, olovo, ortuť, kadmium, pesticídy a dusičnany až o 98 %!

Buďte obozretní a zaujímajte sa o to akú vodu pijete aj vy!
POUŽÍVANÍM FILTROVANEJ VODY MÔŽETE PRISPIEŤ K OCHRANE SVOJHO ZDRAVIA!      Orange Orange 0907 520428     Outlook - pre zákazníka
Home
SVETLO
VZDUCH
Kontakt

©3/2012 a12/2020